مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

نوشته های رامین مددلو در فضای مجازی

مردی شبیه عکسهایش

بسم الله
نوشته های رامین مددلو. اهل شهر خوی
فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام/ دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم رشته علوم سیاسی/ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

لینک خبر: دانشگاه مفید

این برنامه به همت کانون دانش آموختگان دانشگاه مفید و مشارکت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه مفید روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۹۴ برگزار شد. 
قزل ایاق مولف کتاب ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی در ابتدای نشست ضمن تقدیر از برگزاری جلسه نقد کتاب اظهار داشت: این کتاب در حقیقت موضوع پایان نامه و درخواست مرکز اسناد از بنده بود که این کار به مرور تکمیل شد و مباحث جامعه شناسی را تقویت کرد و مباحث تاریخی به آن اضافه کردند.
او با بیان اینکه نگارش این کتاب سال 84 آغاز و سال 87 به پایان رسید؛ گفت: این کتاب سال 91 با توجه به یک سری محدودیت های نظری و تاریخی منتشر شد.
مولف کتاب، در مقام معرفی کتاب ائتلاف های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران گفت: این کتاب دارای سه بخش است؛ بخش اول شامل بحث نظری و تعاریف است و بیشتر هدف این بوده است که الگوی نظری ارائه شود که ادامه مباحث بر اساس این الگو سنجش شود. بخش دوم دوره ای از تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به صورت اجمال بررسی می کند و بخش سوم که تبیین موضوع ائتلاف و آسیب شناسی ائتلاف های سیاسی است.
وی تصریح کرد: آنچه که در مدت تدوین پایان نامه به آن رسیدم این بود که از الگوی تک بعدی و تک علیتی باید به رویکرد چند بعدی و چند علیتی عبور کرد که در فصل اول به آن اشاره کردم و رویکردهای مختلف جامعه شناختی از قبیل سنتی و مدرن را مد نظر قرار دادم تا به رویکردهای چند علیتی رسیدم.
قزل ایاق ادامه داد: در این بخش نیم نگاهی به رویکرد مدرن کرده و مباحث فلسفی مانند زمان شناسی و پدیدارشناسی را مورد بررسی قرار دادم و این مسئله را مطرح کردیم که برای تبیین موضوع ائتلاف از یک نظریه خاص نمی توانیم پیروی کنیم و الگوی خاصی بسازیم.
وی افزود: سوال اصلی در این کتاب این بود که علل اصلی ناپایداری ائتلاف های سیاسی در ایران چه بوده است؟ و فرضیه ما این بوده است که تلفیقی از اعتماد، نهاد مندی و رقابت های سیاسی موجب ائتلاف سیاسی شده و این خود سبب ائتلاف گردیده است.
قزل ایاق ابراز داشت: برخی از نظریه پردازان، اعتماد را جایگزینی برای اجبار تعریف کردند. همچنین اعتماد جایگزینی برای عدم قطعیت است یعنی زمانی اجبار را به کار می گیرید که از آینده یک نظام سیاسی اعتماد ندارید. وی خودگشودگی، شفافیت، خودشکوفایی و صراحت را عوامل اولیه ایجاد اعتماد برشمرد و گفت: دومین عامل، روابط تعاملی است که سبب گسترش اعتماد می شود و سومین عامل نهادمندی است که در قالب آن اعتماد و ساختارها تضمین پیدا می کنند.
مولف کتاب، ضمانت اجراهای اعتماد را قواعد و تنظیمات رسمی، سنت ها و نهادها دانست که به آن اشاره شده است. وی نهادمندی را حلقه واسط بین رقابت و اعتماد دانست و افزود: نهادمندی از یک طرف سبب تحکیم اعتماد و از سوی دیگر سبب تبدیل کشمکش ها به رقابت می شود.
قزل ایاق، دومین نوع از نهادمندی را که توسط اندیشمندانی همچون منتسکیو مطرح شده است را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نوع نظام مندی با هدف ایجاد نظم در جامعه مطرح شده است و سومین نوع نهاد مندی هم با هدف ایجاد ساماندهی در جامعه مطرح شده است. وی به بحث رقابت و تعبیراتی که از این کلمه می شود اشاره کرد و افزود: اولین تعبیر در حقیقت خود رقابت و تعبیر دوم کشمکش است که ما در این کتاب این هدف را دنبال می کنیم که چگونه کشمکش ها به رقابت تبدیل شود که فضا برای ایجاد اعتماد فراهم شود.
مولف کتاب ادامه داد: در رقابت موضوع اختلاف معمولا کوچک است و تلاش برای بدست آوردن آن موضوع معمولا دوستانه است در حالی که در کشمکش اختلاف بزرگ بوده و تلاش برای بدست آوردن آن، غیر دوستانه و تعارض آمیز است. وی افزود: معمولا ایدئولوژی ها و عقاید و باورها به کشمکش می انجامد اما موضوعاتی که در مقولات صنفی و حرفه ای و اقتصادی باشد به سمت رقابت پیش می رود یعنی هرکجا که موضوع اختلاف ما بحث باورها و ایدئولوژی ها باشد معمولا به سمت کشمکش گرایش پیدا می کند ولی اگر منافع اقتصادی پیش باشد معمولا به سمت رقابت می رود.
مولف کتاب به مقایسه دوره مشروطه با دوره جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: در دوره مشروطه با نوعی تمرکززدایی مواجهیم؛ به دلیل نامناسب بودن نهادمندی ها کشمکش ها ادامه پیدا کرده و سبب شده رقابت ها به کشمکش تبدیل شده و سبب شده مشروطه به سرانجام نرسد. وی به نهادمندی ها در دوره پهلوی اول نیز اشاره کرد و گفت: در این دوره، سطح اعتماد پایین و کشمکش ها گسترش پیدا می کند البته باید گفت به دلیل بروکراسی پیچیده در این دوره حزبی وجود نداشت که بخواهیم شاهد رقابتی باشیم.
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید، افزود: تا قبل از کودتای 28 مرداد، شاهد وجود گروه بندی های نسبی مانند حزب توده، جبهه ملی و گروه فداییان اسلام هستیم لذا در این دوره نسبتا نهادمندی وجود داشته اما اعتماد وجود نداشته است و رقابت ها به کشمکش گسیل پیدا کرده است. وی به وضعیت ایران بعد از کودتای 28 مرداد اشاره کرد و گفت: در این دوره هم شاهد ادامه وضع موجود در دوره رضاشاه هستیم.
قزل ایاق افزود: در دوره پهلوی اعتماد بین نخبگان سیاسی در سطح خیلی بالایی نبوده است که دلایل آن در کتاب، ذکر شده است اما در دهه اول جمهوری اسلامی تا قبل از پایان ریاست جمهوری بنی صدر، بین گروه های اسلام گرا اعتماد وجود داشته است.
وی با اشاره به گروه بندی هایی در دوره جنگ بیان داشت: در این دوره ها بین گروه های اسلام گرا به دلیل اختلافاتی که به عنوان مثال بین فقه سنتی و فقه پویا دیده می شود، انشعاباتی دیده می شود. مولف کتاب، به خصوصیات و جناح های سیاسی در دوره انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: این انشعابات نشان می دهد که اعتماد وجود داشته اما کم رنگ می شود با این حال به حدی نبوده که به سوی کشمکش سوق پیدا کند. وی افزود: در این دوره اعتماد از سطح بالا به سمت متوسط جهت پیدا می کند و لذا شاهد شکل گیری احزاب و جمعیت های جدید هستیم. قزل ایاق با اشاره به دهه سوم جمهوری اسلامی(دولت اول آقای خاتمی تا دولت اول آقای احمدی نژاد) گفت: شفافیت مواضع و هویت یابی گروه های سیاسی از ویژگی های این دوره است و لذا شاهد ظهور دو گفتمان گروه اصول گرایی و اصلاح طلبی هستیم. 
در ادامه، رامین مددلو دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه مفید، به عنوان ناقد این کتاب اظهار داشت: عمده دانشگاه ها به دانشجو به چشم مستاجر نگاه می کنند که این نگاه خوب نیست و در حقیقت هدردادن سرمایه های انسانی است. معدود دانشگاه هایی در ایران هستند که توان گذر از این نگاه و تبدیل شدن به یک مکتب را دارند. او بیان کرد: قلم این کتاب برای مخاطب عام و ساختارش برای مخاطب دانشگاهی است و به مثابه پژوهش های دانشگاهی، سه بخش دارد و بیشتر به شیوه کارهای دانشگاهی می خورد. ناقد کتاب با بیان اینکه این ایراد خیلی متوجه نویسنده نیست؛ افزود: قلم کتاب روان است و این توانایی دانشجوی علوم سیاسی را نشان می دهد و لذا دانشجویان علوم سیاسی باید از همین ابتدا دست به قلم شوند. او گفت: در بخش اول به مباحث جامعه شناختی در بحث سیاسی پرداخته شده که این از مزایای کتاب است البته در این بین به مباحث روانشناختی کمتر پرداخته شده که شاید یکی از دلایل آن، عدم گستردگی این مباحث است.
مددلو نقدی به مفاهیم ائتلاف و حزب سازی کرد و گفت: در تعریف باید مراقب بود ائتلاف با اجماع اشتباه گرفته نشود چون معتقدم جبهه ملی حاصل این اشتباه بود. او با بیان اینکه تشکیل سه ضلعی کار صحیحی بود، افزود: با استفاده از نظریات مختلف یک سه ضلعی ساختید درحالیکه سه ضلعی برای ساده سازی مطلب و تسهیل آموزش است. اگر به این سه ضلعی شاخص هایی می دادید تبدیل به یک نظریه می شد.
ناقد کتاب، عنوان کرد: یکی از نقاط قوت بخش دوم کتاب، نگاه تاریخی به مسئله و آغاز بحث با پیش از انقلاب است. اگر بخواهیم تاریخ را قطع کنیم نتیجه این می شود که باید جمهوری اسلامی پاسخگوی بسیاری از مسائلی باشد که از اساس آغازکننده آن نبوده است. او ادامه داد: با این همه می توانستید ریشه های گروه هایی که قبل از انقلاب تشکیل یا با هم ائتلاف کردند را بررسی کنید. کار دیگری که باید انجام می شد اینکه تاثیرگذاری گسست ها و ائتلاف های گروه های سیاسی بر دوره بعد از انقلاب بررسی می شد.
مددلو شروع بررسی تاریخی از دوره مشروطه و استفاده از منابع دست اول را از نقاط قوت این کتاب برشمرد و بیان داشت: در بخش دوم چپ و راست سازی را دوگانه سازی عنوان کردید در حالیکه چپ و راست برآمده از اصولیون است و نمی شود این دو را بر دوگانه سازی اصولیین و اخباریون تطبیق داد.
او در مورد بخش سوم کتاب آن را خوب توصیف کرد و افزود: اگر نویسنده از سه بخشی بودن کتاب رهایی می یافت، کتاب والاتری می نوشت. در این بخش از توصیفات گذشته و به مسائل پشت پرده نگاه کردید.
ناقد کتاب، گفت: در این بخش، این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که چرا ائتلاف به حزب تبدیل نمی شود و 34 سال است که در حالت دوگانگی و جبهه و جناح به سر می بریم. او عدم وزن دهی را عمده مشکل این کتاب برشمرد و افزود: روی مساله اعتماد سیاسی می توان بیشتر کار کرد و یا در بحث سرمایه اجتماعی که در بخش اول مورد توجه قرار گرفته، باید گفت متاسفانه منبع کم داریم. مددلو بیان کرد: نمودار پایانی کتاب، نگاه کلی از گسست ها و ائتلاف های پس از انقلاب اسلامی به شما می دهد و در حقیقت توانسته چند نمودار را در خود نگاه دارد.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی